Integracja sensoryczna

  To proces, podczas którego układ nerwowy człowieka odbiera informacje z receptorów wszystkich zmysłów (dotyk, układ przedsionkowy odbierający ruch, czucie ciała, czyli priopriocepcja, węch, wzrok, słuch, smak), następnie organizuje i interpretuje tak, aby mogły być wykorzystane  w celowym działaniu. Innymi słowy jest to reakcja adaptacyjna służąca do wykonania określonej czynności, przyjęcia odpowiedniej pozycji ciała, adekwatnej reakcji na  docierające bodźce.

   Terapia integracji sensorycznej (SI) ma na celu nauczenie dziecka adekwatnego reagowania na bodźce dopływające do niego zarówno ze świata zewnętrznego jak i z ciała. Terapia ta polega rozwijaniu prawidłowego odbioru i analizy bodźców dostarczanych z otoczenia poprzez zmysły zewnętrzne (wzrok, słuch, dotyk, smak, węch) oraz płynące z własnego ciała poprzez zmysły wewnętrzne (równowagi i czucia głębokiego).
 

 

Kontakt

Gabinet Terapii Integracji Sensorycznej
ul. Raszei 1  - budynek III LO
87-100 Toruń
tel.:  733-707-625
e-mail: kontakt@terapiasensoryczna.eu