Terapia integracji sensorycznej

Terapia integracji sensorycznej (SI)

 •  Opiera się na zabawie ruchowej ukierunkowanej i prowadzonej przez specjalistę, w formie ćwiczeń  proponowanych dziecku, które mają wyzwalać konkretne reakcje sensoryczne, aby następowała poprawa w organizacji ośrodkowego układu nerwowego. Podczas terapii zastosowane są takie aktywności, które będąc właściwym „wyzwaniem” dla dziecka są stymulujące dla  mózgu. Aktywności te zawsze kończą się sukcesem dziecka, atmosfera zabawy sprzyja zaangażowaniu, podnosi jego samoocenę i przez to skuteczność terapii. Dziecko w naturalny sposób wyrównuje deficyty w obrębie poszczególnych układów zmysłów. 
   
 • Zajęcia są bardzo atrakcyjne dla najmłodszych ponieważ odbywają się w przyjemnej sali wyposażonej w specjalistyczny sprzęt i pomoce do stymulacji wszystkich systemów zmysłowych. Podstawę stanowi stymulacja zmysłu równowagi, wykorzystuje się do tego różnego rodzaju huśtawki, liny, deskorolki, drabinki do wspinania, trampolinę, basen z piłeczkami oraz wiele innych. Dziecko skacze, czołga się, wspina się, pokonuje tory przeszkód,  co jednocześnie jest dla niego dobrą zabawą .Towarzyszą temu ćwiczenia i zabawy stymulujące czucie powierzchniowe i głębokie, zmysł wzroku, słuchu i węchu.W przyjaznym i bezpiecznym otoczeniu dziecko uczy się w sposób efektywny automatycznie przetwarzać i wykorzystywać wrażenia sensoryczne.
   
 • Dla każdego dziecka ustalany jest  indywidualny plan terapii, dostosowany do jego potrzeb .W trakcie terapii postępy dziecka są monitorowane poprzez wykonywanie różnego rodzaju testów, jak również poprzez obserwację zmian zachowania. W trakcie przebiegu terapii stosuje się badania kontrolne, które są informacją dla terapeuty o tempie i jakości postępów u danego dziecka.
   
 • Terapię integracji sensorycznej prowadzi się dla dzieci w wieku od 4 do 9 lat a w szczególnych przypadkach zaczyna sie wcześniej i obejmuje dzieci  do 12 lat.
   
 • Terapia zwykle trwa od 1 do 2 lat w zależności od stopnia nasilenia deficytów i rodzaju zaburzeń oraz indywidualną podatność dziecka na terapię. Ważną rolę w skuteczności terapii odgrywa systematyczny udział w zajęciach oraz współpraca  rodziców z terapeutą.
   
 • Zajęcia odbywają się 1 x w tygodniu (przy głębszych zaburzeniach 2 x w tygodniu) i trwają 50 minut. Prowadzi je wykwalifikowany terapeuta integracji sensorycznej.
   
 • Terapia poprzedzona jest diagnozą procesów sensorycznych.

 

Kontakt

Gabinet Terapii Integracji Sensorycznej
ul. Raszei 1  - budynek III LO
87-100 Toruń
tel.:  733-707-625
e-mail: kontakt@terapiasensoryczna.eu