Re-diagnoza rozwoju procesu integracji sensorycznej

Re-diagnoza ma na celu określenie  dynamiki postępów dziecka, kontrolę postępów w krytycznych obszarach oraz  określenie celów terapeutycznych na kolejne miesiące.

Z reguły re-diagnoza zalecana jest po okresie 6 miesięcy terapii jednak w zależności od indywidualnych ustaleń pomiędzy terapeutą  a rodzicami dziecka czas ten może ulec zmianie.

Kontakt

Gabinet Terapii Integracji Sensorycznej
ul. Raszei 1  - budynek III LO
87-100 Toruń
tel.:  733-707-625
e-mail: kontakt@terapiasensoryczna.eu