Diagnoza zaburzeń SI

Diagnoza zajmuje zwykle od 2 do 3 spotkań, trwających około 60 minut( w zależności od aktywności i nastroju dziecka). W jej skład wchodzi:


1. Wywiad z rodzicami - dotyczy przebiegu ciąży i porodu oraz rozwoju dziecka w okresie niemowlęcym, przebytych chorób oraz informacji i opinii innych specjalistów.

2. Kwestionariusze - rodzice wypełniają szczegółowo kwestionariusze dotyczące funkcjonowania dziecka w życiu codziennym. Pamiętajmy, że to rodzic najlepiej zna swoje dziecko i jest najlepszym obserwatorem jego zachowań.


3. Próby kliniczne- dziecko jest obserwowane w swojej spontanicznej aktywności, a także  w sytuacjach zadaniowych, gdzie ma do wykonania określone ćwiczenia, które diagnozują i sprawdzają jakość napięcia mięśniowego, mechanizmy równoważne, pracę oczu, koordynację ruchową i symptomy przetrwałych odruchów tonicznych.

4. Testy Południowo-Kalifornijskie - mają na celu określenie profilu dojrzałości zmysłów i ich integracji. Składają się z kilku części badających takie funkcje jak: zdolność planowania czynności ruchowej (praksje), umiejętność lokalizacji bodźca dotykowego, płynność i koordynację ruchu, zdolność do utrzymania równowagi, czucie ciała i pracę ręki. Większość testów przeznaczona jest dla dzieci powyżej 4 roku życia. Dzieci młodsze i te którym nie można zastosować testów (np. z niepełnosprawnością intelektualną, autystyczne, lub które nie chcą współpracować z innych powodów), badane są wybranymi próbami z obserwacji klinicznej oraz dodatkowymi testami sprawnościowymi.

5. Podsumowanie diagnozy -to omówienie wyników testów i badań, określenie zaburzonych sfer oraz dobór ćwiczeń. Rodzice otrzymują wyniki diagnozy oraz program terapii w formie pisemnej wraz z zaleceniami.

6Dieta sensoryczna-opracowanie programu domowego wspierającego terapię SI.

Postępy w terapii są monitorowane poprzez okresowo wykonywane testy i bieżącą obserwację zmian zachowania dziecka.

 
Kontakt

Gabinet Terapii Integracji Sensorycznej
ul. Raszei 1  - budynek III LO
87-100 Toruń
tel.:  733-707-625
e-mail: kontakt@terapiasensoryczna.eu