Dla Kogo terapia SI?

Terapia Integracji Sensorycznej jest przeznaczona głównie dla dzieci o prawidłowym rozwoju intelektualnym w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, doświadczających trudności w przedszkolu lub szkole, mającymi problemy w zakresie:

 • umiejętności ruchowych (słaba koordynacja ruchowa, opóźniony rozwój ruchowy, trudności z utrzymaniem równowagi)

 • problemów emocjonalnych (nadmierna wrażliwość, nerwowość, kłopoty z koncentracją uwagi)

 • opóźnionego rozwoju mowy

 • opanowywania umiejętności szkolnych (problemy dysleksji, dysgrafii, dysortografii, kłopoty z zapamiętywaniem i motywacją do uczenia się)

 • nadwrażliwości lub zbyt małej wrażliwości na bodźce słuchowe, wzrokowe, smakowe, węchowe, dotykowe

 • nadwrażliwości na ruch (negatywna reakcja na ruch, niepewność grawitacyjna, choroba lokomocyjna)

Ze względu na szczególne potrzeby rozwojowe i terapeutyczne metoda SI wykorzystywana jest w pracy z dziećmi z:

 • ADHD, ADD
 • mózgowym porażeniem dziecięcym
 • autyzmem
 • cierpiącymi na schorzenia o podłożu genetycznym ( np. zespół Downa, Aspergera, Reta, Williamsa, Turnera, Kinefertera)
 • niedowidzącymi i niedosłyszącymi
 • niepełnosprawnymi intelektualnie
 • innymi sprzężonymi zaburzeniami
 • grupy ryzyka: wcześniakami , dziećmi po uszkodzeniach okołoporodowych.
Kontakt

Gabinet Terapii Integracji Sensorycznej
ul. Raszei 1  - budynek III LO
87-100 Toruń
tel.:  733-707-625
e-mail: kontakt@terapiasensoryczna.eu